اسد ۶, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

1 min read

Share this:ادرس دشابازاردخواسرپوښ بازارکی چپه لاس ته اتم لمبردمحمداسلم سالم دوکان واټسف ۰۷۰۰۰۰۷۵۸۵ تماس ۰۷۰۰۳۴۸۸۸۸…

1 min read

Share this:ادرس دشابازاردخواسرپوښ بازارکی چپه لاس ته اتم لمبردمحمداسلم سالم دوکان واټسف ۰۷۰۰۰۰۷۵۸۵ تماس ۰۷۰۰۳۴۸۸۸۸…

1 min read

Share this:نوع موټر؛کرون سټرینګ؛راسته جاپان اسناد؛یوه کیلی بی اسناده رنګ؛سپین پل ویټ مادل؛۲۰۰۵ داخل؛تور انجن؛۶سلندره…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۰۹۰۲۸ نوع موتر : تیوتا کرولا کانادایی( قیمت ۴۲۰۰…

1 min read

Share this:ماریکس روغ نووارد بټن سټارت واټس اپ نمبر ۰۷۰۰۳۰۱۰۴۷ شماره تماس, /۰۷۰۰۴۹۴۶۷۱/۰۷۰۰۳۵۳۳۵۶ قیمت ….

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ