موټران

(صوفه کوچ)

اووه نفری رنګارنګ کوچ

ساخت: پاکستان

قیمت: ۲۶۰۰۰ افغانۍ

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۰۴۸۷۳

ادرس: خوجک بابا، السعید فرنېچر شرکت، کندهار – افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *