موټران

نوع: فورنرموټر

ماډل: ۲۰۱۱

رنګ: ګری

ماشین: ۶ سلندره پطرول

داخل تور، سندروف، لیدر سیټ، بتن چالان، بی تکره ، Limited،افغانستان لاس

اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد

قیمت: ۱۸۵۰۰ ډالره

اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *