موټران

نوع: کرولا موټر

 

ماډل: ۲۰۰۷
رنګ: سیلور
ماشین: ۴ سلندره پطرول
افغانستان لاس
اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد
قیمت: ۶۰۰۰ ډالره
اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲
ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *