موټران

نوع: کیمری موټر

ماډل: ۲۰۱۶
رنګ: تور
ماشین: ۴ سلندره پطرول
داخل ژیړ، موتر پاک، بی تکره، افغانستان لاس
اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد
قیمت: ۱۳۰۰۰ دالر
اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *