تعميرونه رهنماء معاملات

په کابل کی د خرڅ کور

فقط خر یدار واقعی در تماس شود واز از ضایع شدن وقت خود وما لطفا جلو ګیری نما یید سلام دوستان خانه فروشی در بهترین منطقه کابل یعنی دیوانبیګی که به کوسنګی و خوشحال خان بسیار نزدیک بوده و در کنج موقعیت دارد و به دو طرف ان سرک فر عی میبا شد خا نه در دو طبقه عمار شده دارای شش اطاق۰ چار تشناب۰یک اشپز خانه و اب برق ودارای اب شرین و چاه عمیق میباشد و دارای تکو نیز بوده ودر صحن حویلی ګنجایش ۳ موتر برای پار کنیګ داردقبا له ان حرفی بوده و چون فعلا دستم بسیار تنګ است بطور عاجل به هشتاد هزار دالر امریکایی می فروشم فقط خریدار واقعی میتواند به ایمیل ادرس من به تماس شوده ویا به نمبر وایبر من تماس ګرفته می توانید و ناګفته نما ند که حویلی مذکور دارای ۲۰۰ متر مربع مسا حت دارد و در مورد فروش جور امد هم دارد.

دارای ۲۰۰ متر مربع 

قیمت: ۸۰۰۰۰ دالر امریکایی

تماس: ۰۷۸۰۷۸۱۰۴۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *