کمره

(کینون ۱۱۰۰-D کمره)

رنګ: تور – زوم: ۱۸ – ۵۵

۱۲ میګافیکسل

جوړ: ټایلینډ

قیمت: ۲۸۰۰۰ افغانۍ

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۲۴۸۰۱

ادرس: شهیدانو چوک (اکفاء کمره پلورنځۍ) کندهار – افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *