تعميرونه رهنماء معاملات

یو دربند سرای

دوه اطاقه. یوه برنډه …دوه تشنابه… سوپ…کوچنی باغچه
۱۵۰متره مربع ځمکه کی جوړ
قیمت کالداری ۷۵۰۰۰۰
او که غواړی و سنگته یی جلا کوټه هم سته
د تماس شمیره:۰۷۰۷۵۸۰۷۰۹
ادرس: د ولسوالی د پله سره کوچنی کاریزک نورانی کلی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *