موټران

نوع : فرونر صرف کانادایی

Share this:فول اوپشن لیدر سیت صندروف ماشین : ۶ سلندره پطرول مادل : ۲۰۰۵ اشترنگ: چپه اشترینگ افغانستان قیمت افغانی : ۷۳۵۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۱۰۵۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

نوع : لکسیز کرولا

Share this:فول اوپشن لیدر سیت ماشین : ۶ سلندره پطرول مادل : ۲۰۰۶ اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان قیمت افغانی : ۲۵۲۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۳۶۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

نوع : ویتز جاپانی بتن ستارت

Share this:فول اوپشن لیدر سیت ماشین : ۴ سلندره پطرول مادل : ۲۰۰۸ اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان قیمت افغانی : ۲۰۳۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۲۹۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

نوع : ویتز جاپانی

Share this:فول اوپشن ناواریده ماشین : ۳ سلندره پطرول مادل : ۲۰۰۸ اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان قیمت افغانی : ۱۶۱۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۲۲۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

نوع : مارک اکس جاپانی

Share this:پریمیوم فول اوپشن سویچ ستارت ماشین : ۶ سلندره پطرول مادل : ۲۰۰۵ اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان قیمت افغانی : ۲۸۰۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۴۰۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

فیلدر روغ ناوارده

Share this:د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر .۰۷۰۰۳۱۵۷۳۳ قیمت: ۳۵۵۰ $ دالره رنګ. تور مـــاډل: ۲۰۰۹ ناوارده سلنــډر: ۴۴سلنډره پطرول اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک ته مخامخ. کندهار افغانستان

موټران

سویفټ ایس ایکس پور ناوارده روغ

Share this:د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ قیمت۲۸۵۰ $ دالره رنګ. پلوایټ مـــاډل: ۲۰۰۷ ناوارده سلنــډر:۴سلنډره پطرول اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک ته مخامخ. کندهار افغانستان

موټران

نوعیت: لکسیز ۵۷۰ جاپانی

Share this:جاپان لاس یوه کیلی رنګ: تور مادل: ۲۰۱۶ ماشین: ۸ سلندره پطرول داخل سور، فریج، سنروف، ۳ تی وی، ۵ کیمری، لیدر سیت میټر: ۵۵۰۰ کیلومتر قیمت: ۴۶۰۰۰ دالر ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ وتس اپ، وایبر، ۰۷۰۰۹۰۰۹۹۹

موټران

نوعیت: پرادو

Share this:افغانستان لاس یوه کیلی رنګ: سپین مادل: ۲۰۱۵ ماشین: ۴ سلندره پطرول لیدر سیت، فریج، وغیره قیمت: ۲۷۰۰۰ دالر ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ وتس اپ، وایبر، ۰۷۰۰۹۰۰۹۹۹

موټران

نوعیت: فلدر S جاپانی

Share this:جاپان لاس یوه کیلی رنګ: سپین مادل: ۲۰۰۵ ماشین: ۴ سلندره پطرول قیمت: ۳۸۰۰ دالر ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ وتس اپ، وایبر، ۰۷۰۰۹۰۰۹۹۹