موټران

(پلنګ)

Share this:رنګ: طلایی، ۱ سینګار مېز، ۲ د بغل ډپې جوړ: فرمایشی – کندهار قیمت: ۲۰۰۰۰۰ افغانۍ د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۳۳۹۵۰۴ – ۰۷۰۳۳۸۸۷۷۳ ادرس: خوجک بابا، (المئبین فرنېچر پلورنځۍ) کندهار – افغانستان  

موټران

(فورنر موټر)

Share this:رنګ: تور – فول افشن – سندروف لرونکى اسناد: نه لری ماډل: ۲۰۰۷ تولید: جاپان قیمت: ۱۳۸۰۰ ډالره د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۳۹۶۳۵ ادرس: د بولدک عمومی سړک، (اتل کندهار موټر پلورنځۍ) کندهار – افغانستان