موټران

نوع: کرون موټر

Share this: مادل:۲۰۰۷ رنګ: سپین (پل وایت) ماشین: ۶ سلنډره نوارد ، بدون تکر ، یوه کیلی ، فول افشن ، ۸ ایربیګه قیمت:۴,۲۰۰ ډالره مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ رسیدګی در هر ولایت آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان  

موټران

نوع:ټیوټا روم

Share this: ماډل:۲۰۰۴ رنګ: شیری ماشین: ۴ سلنډره پطرول یک_کیلی ، بی ټکره ، فول افشن ، اتومات ، ای سی د سیستم اواز ، فوټواری ، ریم قیمت:۲,۳۰۰ ډالره رسیدګی در هر ولایت مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ رسیدګی در هر ولایت آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان

موټران

نوع: فورنر

Share this: ماډل:۲۰۰۴ رنګ: سپین ماشین: ۶ سلنډره پطرول افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده داخل :خړ، سندروف ، لیدرسیټ قیمت: ۹۸۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ:۰۷۰۰۹۰۰۹۹۹

موټران

نوع: مارک آیکس

Share this: ماډل:۲۰۰۵ رنګ: سپین جاپان / راسته لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۶ سلنډره پطرول داخل :ژیړ، لیدرسیټ : رادار قیمت: ۴۴۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع: لنډکروزر

Share this: ماډل:۲۰۱۱ شیپ ۲۰۱۶ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۸ سلنډره دیزل داخل :زیړ، زری قیمت: ۴۷۰۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع:آیس کلاس کرولا

Share this: ماډل:۲۰۰۸ رنګ: سیلور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل :تور، بی ټکره قیمت: ۶۳۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع: ویګو

Share this: ماډل:۲۰۱۲ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: کابل پلیټ ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل :سور، چلاو ۸۷۶۷۵ کیلومیتره قیمت: ۲۳۵۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۸۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع: فورنر

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۶ سلنډره پطرول داخل :خړ، ۳سیټ قیمت: ۱۰۸۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موتر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱ °۰۷۹۹۸۰۰۹۹۹ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۸۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع: لنډکروزرلکسیز

Share this: ماډل:۲۰۰۵ رنګ: سپین ماشین: ۶ سلنډره دیزل افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده داخل :خړ، زری ، ضدمرمی قیمت: ۲۵۰۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱….۰۷۷۷۷۷۷۷۱۵ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۸۰۰۰۰۲۱۲