د چت ګل

(د چت ګل)

Share this:(د چت ګل) د چت لپاره په غزنوی ګچو جوړ ۱٫۵ متره ګل ځانګړنی: سور، زرغون، ژړ، بانجڼی تور، طلایی، اسمانی رنګونه پکی کار سوی دی، همدا راز د ((diamond Vulueseries څخه هم پکی استفاده سوې ده قیمت: ۳۰۰ افغانۍ د پام وړ: په فرمایش جوړېږی د تماس شمېرې: ۰۷۰۷۵۰۸۴۴۰ – ۰۷۰۳۳۰۰۷۵۱  ادرس: د […]