فرنېچر

(چپرکټ)

Share this:ځانګړتیاوی: مکمل سیټ په چینایی تخته کی چینایی جوړ، شپږ پلې المارۍ ۱ سینګار مېز، ۲ د بغل ډبې قیمت: ۷۷۰۰۰ افغانۍ د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۰۴۸۷۳ ادرس: ایوبی سنټر السعید فرینچر پلورنځۍ

فرنېچر

(لاسانی)

Share this:لاسانی پاکستانی لرګی کی جوړه بانجڼی رنګه المارۍ چی ۲ غټی پلې او۴  کوچنۍ پلې لری قیمت: ۱۳۵۰۰ افغانۍ جوړ آمد هم لری ادرس: د زړې قوماندانۍ پر مخامخ کابل فرینچر شرکت کندهار

فرنېچر

(لاسانی)

Share this:لاسانی پاکستانی لرګی کی جوړه سپین رنګه المارۍ چی ۶ غټی پلې او ۱۲ کوچنۍ پلې لری قیمت: ۱۷۰۰۰ افغانۍ جوړ آمد هم لری ادرس: د زړې قوماندانۍ پر مخامخ کابل فرینچر شرکت کندهار

فرنېچر

ترکی فرنېچر، چی تراوسه استعمال شوی نه دی

Share this:دغه نوی ترکی فرنېچر، چی په عصری ډیزاین او بڼه جوړ شوی دی، پخوا یې د ټول سیټ قیمت ۳۸۰۰ ډالره و، خو اوس یې قیمت ۱۸۰۰ ډالره ته راټیټ شوی دی. تاسی کولائ سئ، پر لاندی شمېرو زموږ سره تماس ونیسئ. موبایل: ۰۷۹۹۲۷۴۱۰۰ ادرس: کابل – افغانستان

فرنېچر

(چپرکټ)

Share this:مکمل سیټ په چینایی تخته کی چینایی جوړ، شپږ پلې المارۍ سینګار مېز، د بغل ډبې قیمت: ۶۲۰۰۰ افغانۍ د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۰۴۸۷۳ ادرس: ایوبی سنټر السعید فرینچر پلورنځۍ، کندهار