ماشومان

Share this:کندهار عینک محل،،عیدګاه جاده ده لمر لابراتوار پر مخامخ ګ،،،،تماس،،۰۷۰۶۵۶۰۱۷۷ ؋۷۰۷,۲۳۶,۱۹۶ Kandahar, Afghanistan