دوکانونه

(دوکانونه)

Share this:4 دانې دوکانونه – اوږوالى: ۸ متره، بر ۳ متره قیمت: ۵۰۰۰۰۰۰ لکه کلداری تماس: ۰۷۰۸۰۰۰۵۶۰ ادرس: د شین غزی اصحابی زیارت (حاجی محب الله کارته) – کندهار