دېوالي ساعتونه

(تور بالۍ دېوالی ساعت)

Share this:د چین جوړ تور بالۍ دېوالی ساعت مختلف رنګونه ناشکن د اوبو جیک او ګیلاسونه ۱ جیک ۶ ګیلاسونه ډیزاین داره قیمت: ۱۶۰ افغانۍ د تماس شمېرې: ۰۷۰۵۲۷۰۵۰۰ _ ۰۷۱۱۱۱۳۲۶۰ ادرس: چهارسو، د عطرو سراى شرکت تجارتی برادران لمیټډ _کندهار