موټران

نوع: کرولا S

Share this: ماډل:۲۰۱۳ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل:تور، سندروف ، د لیدرسیټ ، بټن چالان قیمت:۸۳۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: کرولا X

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل:ژیړ قیمت: ۶۴۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴  

موټران

نوع: لنډکروزر V8

Share this: ماډل:۲۰۱۲ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین:۸ سلنډره ډیزل داخل:خړ، ، بټن چالان قیمت:۲۸۰۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: لکسیز Lx570

Share this: ماډل: ۲۰۱۶ رنګ: تور جاپان / راسته لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۸ سلنډره پطرول داخل:سور ، سندروف، چلاو ۱۸۱۱۹کیلومیتره قیمت: ۴۲۰۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

کورونه

په ارزانه قیمت د خرڅلاو۷ اطاقه د کوټې سره

Share this: ځانګړتیاوی:   ــ ۶ خونی، ۱ اشپزخانه، ۱ کوټه، په هره خونه کی تشناب، ۲ عمومی تشنابونه.   ــ د خونو اندازه: ۵×۳   ــ مساحت: ۲۹۰ متره مربع زیات ؤ کم.   ــ اوبه لری او برق ئې منطقې ته ورغلی دئ، خو کورته ئې نه دئ راکش کړی.   ــ پوخ […]

موټران

نوع:کروزینګ موټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۰ شیف ۲۰۱۷ رنګ: سپین سلنــډر: ۶ سلنډره پطرول اشترینګ: افغانستان لاس اسناده دار، روغ موټر، بی ټکره ، پلیټ کابل منفی ۳ باقیات لری قیمت: ۴۱۵۰۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴