موټران

نوع:سویفټ ایس ایکس فورموټر

Share this: رنګ:اسمانی مادل: ۲۰۰۷ اشترینګ: راسته لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ ، ناوارده قیمت: ۲۵۵۰ دالره اخیری د تماس شمیره: ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی کندهارـ افغانستان

موټران

نوع: ټیوټا کاناډایی فورنرموټر

Share this: ماډل : ۲۰۱۰ ( شیف ۲۰۱۷ ) رنګ : سپین ۶ سلنډره پطرول فول افشن ،اتومات، سندروف لری ( تبدار ) داخل نارنجی یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۲۱۵۰۰ دالر د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس: د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ( تابین موټر […]

موټران

نوع: ټیوټا کاناډایی فورنرموټر

Share this: ماډل : ۲۰۱۱ ( شیف ۲۰۱۷ ) رنګ : تور ۶ سلنډره پطرول ( دری سیټه د کمپنی څخه لری ) فول افشن ، اتومات ، سندروف لری ( تبدار ) ژړ لیدر یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۱۹۰۰۰ډالر د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس: د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د […]

موټران

نوع: ټیوټا کانادایی کرولا موټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۵ رنګ: سپین ۴ سلنډره پطرول فول افشن ګیر اتومات یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۸۵۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس: د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ( تابین موټر فروشی) کندهار- افغانستان

موټران

نوع:هونډا کراس روډ موټر

Share this: ماډل: ۲۰۰۷ رنګ: تور ۴ سلنډره پطرول ګیر اتومات یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت:۶۰۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس: د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ( تابین موټر فروشی) کندهار- افغانستان  

موټران

نوع: لنډکروزر موټر

Share this: ضد مرمی، bulletproof ماډل: ۲۰۰۸ رنګ: سیلور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد ماشین: ۶ سلنډره دیزل داخل ژیړ، ۱۰۰% زری قیمت: ۱۷۰۰۰ ډالر اړیکه، وایبر، واټ ساپ:۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس:بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان،( سیدزاده موتر پلورنځی) کندهار- افغانستان

موټران

نوع: فورنرموټر

Share this: ماډل:۲۰۰۴ رنګ: سیلور جاپان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل ژیړ، سندروف قیمت: ۷۲۰۰ ډالر اړیکه، وایبر، واټ ساپ:۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس:بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان،( سیدزاده موتر پلورنځی) کندهار- افغانستان    

موټران

نوع: کراون موټر

Share this: ماډل: ۲۰۰۵ رنګ: اپ وایټ جاپان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد ماشین: ۶ سلنډره پطرول داخل ژیړ، بټن چالان قیمت: ۳۲۰۰ ډالر اړیکه، وایبر، واټ ساپ:۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس:بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان،( سیدزاده موتر پلورنځی) کندهار- افغانستان  

موټران

نوع: لکسیز پراډوموټر

Share this: ماډل:۲۰۱۲ شیف: ۲۰۱۴ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی بی اسناد ماشین: ۸ سلندره پطرول داخل سپین، لیدر سیټ، ۸ نفری، بټن چالان، سندروف قیمت: ۳۱۰۰۰ ډالر اړیکه، وایبر، وتس اپ:۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس:بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان،( سیدزاده موتر پلورنځی) کندهار- افغانستان