اسد ۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

رنگا رنگ غاړي

1 min read

Share this:ادرس دشابازاردخواسرپوښ بازارکی چپه لاس ته اتم لمبردمحمداسلم سالم دوکان واټسف ۰۷۰۰۰۰۷۵۸۵ تماس ۰۷۰۰۳۴۸۸۸۸…

1 min read

Share this:ادرس دشابازاردخواسرپوښ بازارکی چپه لاس ته اتم لمبردمحمداسلم سالم دوکان واټسف ۰۷۰۰۰۰۷۵۸۵ تماس ۰۷۰۰۳۴۸۸۸۸…

1 min read

Share this:ادرس کندهار شابازارلخواڅخه سرفوښ بازار۵نمبر دوکان احسان الله شمیره تماس۰۷۰۰۱۶۸۶۸۶ ۰۷۰۷۸۳۶۹۵۴شمیره واتسف

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ