اسد ۷, ۱۳۹۷

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

تعميرونه

1 min read

Share this: ٣خونی، ٣تشنابونه ، ٢اشفازخانی ،برنډه پارکینګ او دموټر لاره راسته جوړ سیخ او…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ