قوس ۱۳, ۱۳۹۶

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

نوری سلینګ اوګچکاری

1 min read

نوری سلینګ اوګچکاری

؋65
Kandahar, Afghanistan

که غواړی چی خپل کورونه اویادفترونه ښائسته کی نوستاسوپه خدمت کی دی هرقم سلینګ اوګچکا
ده ټلی فون شمیره 0700320111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ