حمل ۲۰, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

ښځینه کالی

1 min read

هر څوک چی کالو ته ‌اړتیا لری ‌زموږ سره‌‌ پر داغه تلیفون ‌باندی‌ تماس ونیسی.
د نورو معلوماتو او قیمتونو لپاره زنګ ووهی
تماس شمېری: ۰۷۰۰۰۰۸۶۳۳\ ۰۷۰۰۳۱۵۰۱۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ