ثور ۲۷, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

د ګروی کور

1 min read

یوه دانه کور په ګروی یې ورکوو
که یی هر څوک غواړی په دغه شمېرو راسره تماس ونیسی
تماس شمېری:۰۷۰۲۱۷۶۸۵۱/۰۷۰۴۰۰۲۱۹۸ ادرس: د در المعالمین د سرک سره د خالد بنی ولید د مدرسی سره او همدارنګه رویال هوتل پر سړک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ