ثور ۳۰, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

د کرایی کور

1 min read

ځانګړتیاوی:

ــ اووه اطاقه، د کوټې سره.

ــ برق او اوبه ئې دواړه سته، پایپ کاری ئې سوېده.

ــ درې لاندی درې لوړی خونی، په خونو کی تشنابونه نه لری.

ــ عمومی دوه تشنابه لری او اشپزخانه لری.

ــ موټر کورته ورځی.

میاشتنۍ کرایه: ۸۵۰۰ افغانی

تماس شمېری: ۰۷۰۳۶۰۵۲۱۷ ـ

ـ ۰۷۰۳۵۳۱۹۴۲
ادرس: دوهمه ناحیه کلافصیل کندهار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ