جوزا ۱, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

کمپیوټر DELL

1 min read

کوراى ټو ډو ــ Cori 2 due
ریم : ۴GB
قیمت: ۶۰۰۰ افغانی

تماس شمېره:۰۷۰۴۳۶۳۳۱۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ