جوزا ۱, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

شایسته ډیزاین او فیشنی زنانه کالی

1 min read

د ماشین خامک کار هم پر سوی
۳ دری فیس سیټ د جیفون ټوکر
پوړنی، کمیس، او پرتوگ هندى نرم ټوکر.
کمیس تیار دى خپل په اندازه یی لستوڼی، بغلونه او پرتوگ سلایی کړی.
د شه کیفیت په ډیر مناسب قیمت ستاسو تر آدرس پوری عمده او پرچون کولی سی چی ( د ایس کی نړیوال محصولات )
څخه ترلاسه کړی
لیلام لیلام لیلام هره جوړه اوس په ۱۳۰۰ افغانی ترلاسه کړی
په کندهار شار کی رسیدگی وریا ده یعنی مفت ده
کابل پوری کرایه ۲۵۰ افغانی

د غوشتلو لپاره خپل دقیق آدرس او د موبایل فعاله شمیری سره د کالو کود نمبر مسنجر ته میسج کری مننه
تماس شمېره۰۷۰۰۲۰۶۶۵۶:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ