جوزا ۱۰, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

iPhone 6 Plus موبایل

1 min read

حافیظه:۶۴ جی بی
۱۰۰% health
د دوبی استعمالی سیټ دی
د هر څه په ضمانت
اخیری قیمت: ۱۲۰۰۰ افغانی
تماس شمېره:۰۷۰۰۳۲۹۰۱۹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ