جوزا ۱۱, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

موبایل M30

1 min read

بېطرۍ: ۵۰۰۰ Mh
حافظه: ۶۴GB
رېم: ۴GB
بې ټکی موبایل دی
د ۱۷ ورځو استعمال سوی دی
کارټن او هرڅه یې سته
قیمت: ۱۴۰۰۰ افغانۍ
ټلیفون شمېره: ۰۷۰۳۱۵۱۶۲۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ