سرطان ۱۱, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

د خرڅ کور

1 min read

د کورو ځانګړتیاوی:

ــ د کور ۲۳۵ متره مربع مساحت لری زیات وکم.

ــ په هره خونه کی تشناب، یوه عمومی اشپز خانه او یو عموی تشناب.

ــ د برق لین کشی، پایپکاریانی ئې ډبلی سویدی.

ــ یوازی د خرڅ دپاره دی ماچه نه کوی.

ــ د هر کور قیمت: ۱۷۰۰۰۰۰ افغانۍ.

ــ جوړ امد لری.

ــ اسناد ئې سم دی.

ــ موقعیت: کندهار ښار، بای پاس سړک، د شهید کوڅې هدیرې جنوب طرف.

زموږ د رهنما ادرس: کندهار، ښکارپور دروازه، د انصاری مېنی پر مخامخ لمرخاته طرف، خاکسار رهنما.

تماس شمېره:

۰۷۰۳۵۳۱۹۴۲, ۰۷۰۳۶۰۵۲۱۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ