سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

کور

1 min read

۳ منزل ۱۰ اطاق په هر اطاق ډرس روم او تښناب ۲ غټ هالونه یعنی۹*۱۲ کی او بل ۵*۱۲ کی ټوله عصری سسټم جوړ د کازپیپ کاری د برق بیړی او مولد پیپ کاری داوبو غته ټانکی د کولرانو پیپ کار ۲ ښایستی اښپزخانی یوه په زیرخانه کی او ۱۱ تشنابون ۲ په زیر خانه کی ان شاءالله کار په زمواری دی راسته نمره ده ۶۵۰ میترمربع ساختمانی کارسودی مځکه ۴۱۰ میتره راسته ۰۷۰۷۱۴۸۱۱۳ ۰۷۰۴۰۰۰۸۷۰ سیدالمرسلین جامع سره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ