اسد ۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

کراس روډ

1 min read

نوع. کراس. رو‌‌‌‌‌‌ډ. جاپانې. فول افشن
رسیده و ټولو ولایاتو ته مصارف په رانیونکى پورى
ماډل ۲۰۰۸

۴ سلندره پطرولې

قیمت . ۴۳۰۰٫ دالره

ګرځنده شمیرې
محمد یوسف ۰۷۰۰۷۸۵۵۵۵

محمد عاطف ۰۷۰۰۷۷۲۱۸۴

د دفتر شمیره ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹,,
دشکایاتوشمیره ۰۷۰۰۹۰۸۹۸۹

ادرس کندهار ملی راډیو تلویزون ته مخامخ عبدالمالک حاجی ذاده تجارتی شرکت ۳ نماینده گی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ