اسد ۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

1 min read

Share this:نوع. تیوتا. ویش سندروف. دار فول. افشن.نوارده رسیده و ټولو ولایاتو ته مصارف په…

1 min read

Share this:نوع: کرولا سټیرینګ: افغانستان اسناد: کانټینری یوه کیلی رنګ: جګری ماډل: ۲۰۰۷ ماشین: ۴…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فاسو جاپانی( قیمت ۱۵۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا کرولا کانادایی ( قیمت…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : لکسیز فرادو کانادایی (قیمت ۱۰۰۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : سوزکی جاپانی (قیمت ۱۶۰۰ دالر…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ