اسد ۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

موټران

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فاسو جاپانی( قیمت ۱۵۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا کرولا کانادایی ( قیمت…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : لکسیز فرادو کانادایی (قیمت ۱۰۰۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : سوزکی جاپانی (قیمت ۱۶۰۰ دالر…

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنووارد) Toyota Vitz تیوتا ویډز Model:: 2009 مادل Color:: Peral White رنگ…

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنووارد) Toyota Passo تیوتا پاسو Model:: 2010 مادل Color:: Silver رنگ سلور…

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedناوارد) Toyota Corolla تیوتا کرولا Model:: 2005 مادل Color:: White رنگ سفید…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ