اسد ۴, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنووارد) Toyota Vitz تیوتا ویډز Model:: 2009 مادل Color:: Peral White رنگ…

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنووارد) Toyota Passo تیوتا پاسو Model:: 2010 مادل Color:: Silver رنگ سلور…

1 min read

Share this:#Toyota_Motors_Kandahar_0700500062__0789255255. (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedناوارد) Toyota Corolla تیوتا کرولا Model:: 2005 مادل Color:: White رنگ سفید…

1 min read

Share this:کندهار ګمرک ته مخامخ ۰۷۷۰۳۰۶۰۸۲ واټسف وفون۰۷۰۰۳۳۵۱۱۷ موټر دکاره خلاس ریمان ټیوی لری سوفه…

1 min read

Share this:سخی صدیقی موتر فروشی :::: کندهار افغانستان ۰۷۹۰۰۰۰۰۶۶ – ۰۷۰۰۰۰۰۳۱۲ ۰۷۰۰۰۰۹۹۷۵ (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنوارد) Toyota…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فلدر جاپانی (قیمت ۳۳۰۰…

1 min read

Share this:نوع. تیوتا. هایلکس. ویګو. اتومات فول. افشن. جدیدالورود رسیده و ټولو ولایاتو ته مصارف…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا هایلکس ( قیمت ۱۳۵۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فرادو ( قیمت ۶۵۰۰…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ