اسد ۴, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

موټران

1 min read

Share this:کندهار ګمرک ته مخامخ ۰۷۷۰۳۰۶۰۸۲ واټسف وفون۰۷۰۰۳۳۵۱۱۷ موټر دکاره خلاس ریمان ټیوی لری سوفه…

1 min read

Share this:سخی صدیقی موتر فروشی :::: کندهار افغانستان ۰۷۹۰۰۰۰۰۶۶ – ۰۷۰۰۰۰۰۳۱۲ ۰۷۰۰۰۰۹۹۷۵ (#Non_Custom_یککیلی) (#Unusedنوارد) Toyota…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فلدر جاپانی (قیمت ۳۳۰۰…

1 min read

Share this:نوع. تیوتا. هایلکس. ویګو. اتومات فول. افشن. جدیدالورود رسیده و ټولو ولایاتو ته مصارف…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا هایلکس ( قیمت ۱۳۵۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فرادو ( قیمت ۶۵۰۰…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۰۹۰۲۸ نوع موتر : تیوتا فورنر کانادایی (قیمت ۱۷۵۰۰…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ