اسد ۳, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

موټران

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا کرولا کانادایی ( قیمت…

1 min read

Share this:نوع لکسل مادل ۲۰۰۳ رنگ جیگری غت ماشین نرخ ۳۹۰۰۰۰کلداری ادرس دوراهی نوی.عادل.موترفروشی.لسم۱۰٫نمبرشورم دتماس.واتسف…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا کرولا G جاپانی( قیمت…

1 min read

Share this:تابین موتر فروشی کندهار افغانستان ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ نوع موتر : تیوتا فلدر جرمنی ( قیمت…

1 min read

Share this:کرولا کانادایی روغ نووارد واټس اپ نمبر ۰۷۰۰۳۰۱۰۴۷ شماره تماس. ۰۷۰۰۳۵۳۳۵۶/ ۰۷۰۰۴۹۴۶۷۱ قیمت: ۳۹۵۰…

1 min read

Share this:نوع. تیوتا. ټو‌‌‌‌‌‌ډی. جاپانې. صفر. فول افشن. جدیدالورود رسیده و ټولو ولایاتو ته مصارف…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ